Socijalizacija djece s Down-om


Najnovije spoznaje govore u prilog slijedećim činjenicama:

  • sve veći broj djece s Downovim sindomom integriran je u redovite oblike odgoja i obrazovanja (gotovo svi u vrtiće, a neki i u osnovne škole)
  •  sve više odraslih osoba s Downovim sindromom aktivno je uključeno u društvo (zapošljavanje i rad na različitim poslovima primjerene složenosti)
  •  zahvaljujući napretku medicine, osobe s Downovim sindromom danas žive znatno dulje (gotovo 80% živi prosječno 55 i dulje)
  •  tendencija je porasta kvalitete života osoba s Downovim sindromom u zajednici (razvoj službi potpore obiteljima, podrška u procesu odgoja i obrazovanja, zapošljavanja, te provođenja slobodnog vremena)